Wedle szacunków, do roku 2030 pracownicy w wieku 55-64 lata mają stanowić 30% lub więcej ogółu siły roboczej w wielu państwach UE.

Pobierz: Pobierz grafikę

W całej Europie podwyższany jest ustawowy wiek emerytalny, ale nadal wielu pracowników opuszcza rynek pracy na długo przed jego osiągnięciem, a wskaźnik zatrudnienia starszych osób w wielu krajach jest niski.