25 maja 2017 r. w katowickiej Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy odbyła się debata oksfordzka, której temat brzmiał – „Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest skuteczny?”. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął "Promotor BHP".

Organizatorem i jednocześnie prowadzącym spotkanie był prof. dr hab. Kazimierz Lebecki – kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy we wspomnianej uczelni. Dodajmy, że uczestniczyliśmy już kilka lat temu w podobnej debacie, zorganizowanej przez profesora Kazimierza Lebeckiego – „Karać czy nagradzać? Kij czy marchewka?”. Wniosek z niej brzmiał – przede wszystkim należy dopingować pracowników nagrodami (niekoniecznie materialnymi), czasem jednak czynnikiem dyscyplinującym powinny być kary, nałożone przez pracodawcę.

Jeżeli chodzi o debatę oksfordzką, to procedury takiej debaty są sztywne, ale mają swoje zalety i logikę. Istnieje tutaj podział na dwie strony: propozycji (strona popierająca tezę) i opozycji (strona tezie przeciwna). Po każdej ze stron zasiada zwykle kilku uczestników dyskusji – tutaj po sześć osób. Żadna z nich nie może przemawiać ponad ustalony czas. Nad przebiegiem debaty i przestrzeganiem obowiązujących w niej zasad czuwa Marszałek. Funkcję tę w opisywanym tutaj spotkaniu pełnił prof. Kazimierz Lebecki.

>> PRZECZYTAJ PEŁNĄ RELACJĘ <<