VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie” odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 r. w Szczyrku.

Tematyka konferencji

·         Zagrożenia w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, metody identyfikacji, prewencja

·         Metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym

·         Doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki

·         Oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko

·         Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie karty zgłoszeniowej.

Miejsce obrad: „CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Spółka z o.o.”, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk (http://www.orle-gniazdo.pl).

Termin konferencji: konferencja rozpoczyna się w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:00, a kończy się obiadem w piątek 13 października 2017 r.

Imprezy towarzyszące: kolacja biesiadna przy akompaniamencie kapeli góralskiej oraz wycieczka do Muzeum Browaru w Żywcu.

Patronami naukowymi wydarzenia są: Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.

Patronem medialnym wydarzenia jest czasopismo „Promotor BHP” oraz magazyn „W Akcji”.

Dowiedz się więcej.