Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi zaprasza na Konferencję pt. "Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników w zakładzie pracy", która odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Łodzi.

Konferencja odbędzie się przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w Instytucie Europejskim w Sali  S-101. Rozpoczęcie o godzinie 9:45. Konferencja realizowana jest w ramach kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie". Organizatorem polskiej edycji kampanii jest  2016/2017 jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA umiejscowiony w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Zawsze aktualne jest hasło "Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy".

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator konferencji Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi przyjmuje zgłoszenia na adres mailowy stow.bhp@wp.pl do dnia 5 czerwca 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI