6 czerwca 2017 r. podczas Targów MTP w Poznaniu w Holu Wschodnim MTP w Sali Zielonej odbędzie się Seminarium Samorząd zawodowy Służby BHP - propozycje utworzenia

Program

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10 Otwarcie seminarium  - Stanisława Ziółkowska, Okręgowy  Inspektor Pracy           w Poznaniu, Waldemar Dudek, członek Zarządu Głównego  OSPSBHP

11.10 – 11.30  Służba BHP – obowiązki i uprawnienia - Jacek Owczarek, starszy inspektor pracy, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP w Poznaniu

11.30 – 11.50 Samorząd zawodowy w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju – dr Paweł Antkowiak,  Uniwersytet  Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.50 – 12.10 Samorząd zawodowy służby bhp – potrzeba utworzenia – Waldemar Dudek, członek Zarządu Głównego  OSPSBHP, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie

12.10 – 12.25 – przerwa kawowa

12.25 – 13.45  Służba BHP w XXI wieku   - Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Gdańsku

13.45 - 13.05  Certyfikacja i potwierdzanie kompetencji zawodowych pracowników służby bhp w krajach europejskich - Agata Wanowicz, sekretarz komitetu organizacyjnego ds. konferencji-seminariów w oddziale OSPSBHP w Rzeszowie

13.05 – 13.25   Powołanie samorządu zawodowego. Stan obecny i przyszłe działania. Prace legislacyjne - Paweł Szczepański, wiceprezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie

13.25 –13.45 Dyskusja i zakończenie seminarium