20 czerwca 2017 r. w Radomiu odbędzie się spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem poświęcone komunikowaniu się poprawną polszczyzną w pracy służby bhp.

Pobierz: Program

Zarząd radomskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu z prof. Jerzym Bralczykiem poświęconym komunikowaniu się poprawną polszczyzną w pracy służby bhp, której specyfika opiera się na nieustannym przekazywaniu informacji oraz kontakcie z ludźmi. Przekazywanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy może stać się bardziej efektywne dzięki poznaniu sztuki mówienia, perswazji i manipulacji językowej.

20 czerwca 2017 roku (wtorek)

w godz. 14:00 - 16:30

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej

„ELEKTROWNIA”

26-600 Radom, ul. Mikołaja Kopernika 1

WYKŁAD w godz. 14:00 – 15:00

Sztuka mówienia, perswazja oraz manipulacja językowa jako ważny czynnik bezpieczeństwa pracy

· Mówienie, przemawianie, rozmawianie. Świadomość zasad a spontaniczność komunikacji.

Podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami; wiarygodność; sprawność językowa.

· Wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi. Umiejętność rozpoznawania sytuacji i

oczekiwań odbiorców. Sztuka zjednywania.

· Podstawowe zasady warunków skuteczność działań językowych. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum.

· Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji.

· Granice uczciwej perswazji. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.

PANEL DYSKUSYJNY w godz 15:30-16:30

Czystość języka w wykonywaniu zadań służby bhp – panel dyskusyjny