Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest skuteczny? Odpowiedź na to pytanie poznamy w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 12.00 podczas organizowanej we WSZOP Debaty Oksfordzkiej.

Uczestnikami debaty będą reprezentanci Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele służb bhp, studenci i absolwenci WSZOP. Organizatorem i prowadzącym wydarzenie jest prof. dr hab. Kazimierz Lebecki, Kierownik Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy we WSZOP.

Debata Oksfordzka odbędzie się w Auli budynku WSZOP przy ul. Bankowej 8 w Katowicach.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Redakcja miesięcznika „Promotor BHP”.

Dowiedz się więcej.