Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej zacznie w pełni funkcjonować od dnia 21 kwietnia 2018 r.

Nowelizacja dyrektywy wynika z przyjęcia nowych ramowych uregulowań prawnych zmieniających podejście do horyzontalnych przepisów technicznych, a w szczególności:

- Decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. Nr 768/2008/EC w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu.

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. Nr 765/2008 ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 – najważniejsze zmiany

Ø  Zakres wyrobów objętych wymaganiami rozporządzenia

Ø  Procedury oceny zgodności (moduły)

Ø  Wymagania dotyczące dokumentacji

Ø  Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej w zależności od ryzyka

Ø  Wymagania zasadnicze dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa (małe zmiany)

Zgodność z decyzją horyzontalną 768/2008/UE

Środki Ochrony Indywidualnej - definicja

Środki zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jedynym lub większą ilością zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby.

Do ŚOI zalicza się również:

- wymienialne elementy składowe środków, mające znaczenie dla ich funkcji ochronnej

- elementy kotwiczące zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniami zewnętrznymi, które nie są w sposób trwały zamocowane i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych.

Zmiana – definicja obejmuje środki ochrony indywidualnej do użytku zawodowego i pozazawodowego