2 czerwca 2017 r. w Szklanej Hucie odbędzie się Konferencja „Pozorna ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP”.

Organizatorami wydarzenia są oddział starachowicki i kielecki OSPS BHP, członkowie sieci Ekspertów CIOP-PIB oraz firma 3M. Program konferencji obejmuje poprawne użytkowanie, zakładanie, dopasowanie oraz ocenę stanu technicznego środków ochrony indywidualnej. Uczestnicy, będą mieli możliwość sprawdzenia skuteczności zapewnianej ochrony przez środki ochrony indywidualnej. Po konferencji organizatorzy zapraszają na wspólną biesiadę przy muzyce. Wydarzenie odbędzie się w samym sercu Gór Świętokrzyskich, na skraju Puszczy Jodłowej, w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny. W pobliżu ośrodka, znajduje się 1000-letni klasztor z relikwiami Krzyża Świętego oraz owiana legendami Łysa Góra.  

Czasopismo „Promotor BHP” jest patronem medialnym wydarzenia.

Udział w konferencji jest płatny:

- dla członków OSPS BHP – 50 zł/za osobę,

- dla osób niezrzeszonych – 70 zł/za osobę.   

15:30

16:00

Rejestracja uczestników

16:00

16:10

Powitanie

16:10

16:40

Świadomość i jakość stosowania ŚOI – stan obecny; dr inż. Piotr Kaczmarek, Wiceprezes ZG OSPS BHP, członek sieci Ekspertów CIOP-PIB

16:40

18:00

Świadomość zagrożenia hałasem – właściwe dopasowanie ŚOI (EARFIT); Krzysztof Wróbel i Paweł Wojdyła, firma 3M

18:00

18:30

Samorząd zawodowy służby BHP drogą do poprawy warunków pracy; Marek Nościusz, Wiceprezes ZG OSPS BHP

19:00

 

Biesiada przy muzyce z DJ