W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. odbyło się pierwsze robocze spotkanie grupy ENSHPO, w którym uczestniczyła Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPSBHP oraz Justyna Wachnicka, członek Oddziału radomskiego.

OSPSBHP jest od tego roku członkiem ENSHPO (The European Network of Safety and Health Professionals Organisations). Spotkanie odbyło się w Irish Colelege w Leuven w Belgii. Wzięli w nim udział członkowie stowarzyszeń specjalistów bhp z 15 krajów Europy, między innymi z Irlandii, Danii, Belgii, Niemiec, Holandii, Bułgarii, Hiszpanii, Cypru, Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Rosji i Finlandii. W pierwszym dniu spotkania Bruce Philips, prezes Zarządu ENSHPO – przedstawił strategię grupy oraz zaproponował, aby jedno spotkanie ENSHPO odbywało się dla wszystkich członków, a drugie miało charakter regionalny, według przedstawionego podziału grupowego. OSHPBHP zostało poproszone o zorganizowanie kolejnego spotkania regionalnego w 2018 roku i przedstawienie firmy, która zaprezentuje „dobre praktyki” w Polsce.