7 kwietnia 2017 roku w miejscowości Widzino koło Słupska odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Oddziału słupskiego OSPSBHP.

Spotkanie odbyło się w firmie PLASMET Czechowicz Sp. J., która jest czołowym producentem tłoczonych części samochodowych dla wielkich koncernów branży motoryzacyjnej jak VW, Skoda, Scania, Fiat, gdzie etatowym pracownikiem służby bhp jest Jarosław Lenkiewicz – Prezes słupskiego Oddziału.

Na wstępie, w imieniu zarządu PLASMET, Jarosław Lenkiewicz przywitał wszystkich przybyłych członków Oddziału, następnie omówił historię firmy, jej rozwój i osiągnięcia w zakresie ochrony pracy osób w niej zatrudnionych. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych firma PLASMET została wyróżniona w 2016 roku i nagrodzona przez OIP w Gdańsku I miejscem w woj. pomorskim w konkursie: „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”. Dzięki wprowadzonemu systemowi zarządzania bhp na zgodność z normą PN-N 18001:2004 oraz innym rozwiązaniom, dzięki zaangażowaniu zarządu, kierownictwa i służby bhp w ochronę pracy, firmie udało się osiągnąć wysoki poziom „stanu bhp”, czego wskaźnikiem może być wypadkowość. Zakład od 2013 do 2015 nie odnotował żadnego zdarzenia wypadkowego, pomimo niebezpiecznych procesów pracy, jakimi są tłoczenie, wykrawanie w metalu przy użyciu pras mimośrodowych i specjalistycznych linii do tłoczenia w metalu.

W dalszej części spotkania branżowego w PLASMET, Beata Ryjewska, członek Oddziału słupskiego zaprezentowała zebranym członkom materiał informacyjny nt. „Etykieta biznesu oraz dress code dla pracowników służby bhp”.  Celem prezentacji było przybliżenie zebranym tematyki związanej z komunikacją w biznesie oraz dress code´u. Wyjaśniono takie pojęcia jak:

- Etykieta biznesu – czyli międzynarodowo uznany system kurtuazji i form, który służy tworzeniu, utrzymaniu i normowaniu stosunków międzyludzkich w sytuacjach służbowych;

-  Dress code – określenie, które pojawiło się w Polsce w latach 90-tych XX wieku. W tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski słowo dress oznacza ubierać się, słowo code oznacza kodeks.

Dress code to nic innego jak zasady dostosowania ubioru do okazji.

Prelegentka zwróciła uwagę na fakt, iż pierwsze wrażenie w kontaktach służby bhp jest niejednokrotnie decydującym momentem w dalszych relacjach służbowych (sposób przedstawiania się, uścisk dłoni, kontakt wzrokowy i inne). Niestety ogrom ludzi ignoruje ten fakt Jest to bowiem jeden z tych elementów etykiety biznesu, który powinien być doskonale opanowany i stosowany bez błędów. Omówiono również zasady precedencji, czyli pierwszeństwa.

W procesie komunikacji bardzo ważnym elementem jest także, a może przede wszystkim, wygląd, który wyraża zarówno samoocenę danej osoby, jak i stosunek do innych ludzi.

Benjamin Franklin powiedział kiedyś: „Jedz dla siebie, ale ubieraj się dla innych”. Poprzez dbałość o właściwy strój możemy okazać szacunek, natomiast niestaranny wygląd i ubiór niedostosowany do okazji może być wyrazem lekceważenia. Nasz wygląd świadczy o nas, ale także o firmie, dla której pracujemy. Ubranie staje się wizytówką statusu społecznego, powagi reprezentowanej firmy i szacunku dla zawodowych partnerów.

Wnioski

W obecnym czasie i miejscu, w jakim znajduje się OSPSBHP – chcąc tworzyć samorząd zawodowy powinniśmy pomyśleć o wzmocnieniu naszego osobistego wizerunku i komunikacji zgodnej z etykietą biznesu.

Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy spotkania udali się na główny dział produkcyjny – Tłocznię, gdzie zaprezentowana została specjalistyczna linia do tłoczenia z tzw. transferem o nacisku 630 ton, niemieckiej firmy SCHULER. Jest to jedyna w Polsce linia do tłoczenia. Omówiona została zasada działanie oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne, zabezpieczające pracowników przed zagrożeniami.

W dalszej części spotkania analizowano działania słupskiego Oddziału za 2016 rok oraz przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która nie dopatrzyła się niepoprawności w dokumentacji rachunkowej, stwierdzając tym samym poprawność w wydatkowaniu i prowadzonej dokumentacji finansowej. Wiceprezes Oddziału – Tomasz Tandek przedstawił wszystkim relację ze spotkania Rady Stowarzyszenia na temat proponowanych zmian w Statucie OSPSBHP, które odbyło się w ostatnim czasie w Warszawie. Ustalono następne spotkanie na czerwiec 2017 r.

Spotkanie słupskiego Oddziału OSPSBHP zakończyło się około godziny 15-tej.

Autor informacji: Jarosław Lenkiewicz