W dniach 4–5 kwietnia 2017 roku w Hotelu Klimczok w Szczyrku odbyła się cykliczna XIX Konferencja „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”.

Organizatorzy wydarzenia to: Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

Konferencja skierowana głównie do przedstawicieli górnictwa: podziemnego, otworowego i odkrywkowego była kontynuacją spotkań na temat działań podejmowanych dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych.

W trakcie szkolenia zostały poruszone tematy dotyczące m.in. stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, odpowiedzialności zawodowej i karnej osób kierujących robotami górniczymi w kopalniach, analizowano, jak można ograniczyć czynnik ludzki jako główną przyczynę wypadków przy pracy, a wiodące spółki zaprezentowały dobre praktyki ze swoich przedsiębiorstw.

Drugiego dnia, po zakończeniu prelekcji, uczestnicy konferencji wzięli czynny udział w dyskusji oraz podsumowano wydarzenie.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele:

- WUG

- GIG

- AGH

- PGG Sp. z o.o.

- KGHM Polska Miedź S.A.

- CEMEX POLSKA Sp. z o.o.

- Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach; Specjalistyczny Urząd Górniczy

- Kopalnia Wapienia CZATKOWICE” Sp. z o.o. ALTIC S.A.

- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

- TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka

- Centrum Edukacji GAWOS Sp. z o.o.

- Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

- Exalo Drilling S.A.

- Orlen Upstream Sp. z o.o.

- Tauron Wydobycie S.A.

- Grudzeń Las Sp. z o.o.

- Specjalistyczny Urząd Górniczy

- „PRO-KOM” Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe

- KOPEX-PBSz S.A.

- ITG KOMAG

- Mine Master Sp. z o.o.

- DMP System Sp. z o.o.

- OPS BHP

- Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radlinie

- Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

- Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”

- Kopalnia Gipsu „Leszcze” S.A.