W najbliższym czasie nasza redakcja organizuje aż 3 konferencje skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przy pracy: „Bezpieczna praca z chemikaliami”, „Bezpieczna praca spawacza” oraz „Bezpieczna praca na linii produkcyjnej”.

Konferencja „Promotora BHP” – „Bezpieczna praca z chemikaliami”

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Bezpieczna praca z chemikaliami”, którą redakcja „Promotora BHP” organizuje podczas targów BeHaPe Katowice. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 11.30.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego objęła konferencję patronatem honorowym. Partnerem wydarzenia jest Program „Bezpieczna Chemia”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa to wysłanie zgłoszenia.

Podczas konferencji będzie poruszana następująca tematyka:

- Ocena ryzyka zawodowego a wypadki przy pracy z chemikaliami

- Stosowanie substancji i mieszanin chemicznych

- Umowa ADR 2017-2019

- PSPG Polska - Systemy zarządzania dystrybucją Środków Ochrony Indywidualnej – oprogramowanie i vending

- Jak długo jesteś bezpieczny w kombinezonie chemicznym? – Aplikacja PermaSURE dla odzieży ochronnej Lakeland Industries Europe

- Praktyczne aspekty doboru rękawic chemicznych w odniesieniu do obowiązujących norm bezpieczeństwa

Prelegentami będą: nadinsp. Krzysztof Goldman – inspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Arleta Mrugała – starszy asystent Oddziału Higieny Pracy WSSE, Tomasz Dajerling – Dyrektor ds. Sprzedaży w firmie Alfa i Omega, Bartosz Zaborski, Łukasz Komendowski - PSPG Polska, Robert Wieczorek, Sales Manager Eastern Europe - Lakeland

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału! Więcej informacji na stronie: www.bezpiecznapracazchemikaliami.pl

 

 

Konferencja „Promotora BHP” – „Bezpieczna praca spawacza”

Już po raz piąty redakcja czasopisma „Promotor BHP” organizuje konferencję „Bezpieczna praca spawacza”, skierowaną do wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przy pracach spawalniczych. Konferencja odbędzie się 31 maja 2017 r. w Katowicach (Al. Bolesława Krzywoustego 9, aula w budynku WSZOP). Gospodarzem spotkania jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, a czasopismo „Stal Metale i Nowe Technologie” objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa to wysłanie zgłoszenia.

Tematyka konferencji:

·         Spawalnia – zagrożenia w miejscu pracy

·         Spawanie na instalacjach („mobilne” stanowisko pracy)

·         Praca z automatami spawalniczymi

·         Środowisko pracy przy spawaniu elementów ze stali nierdzewnej i stali niestopowej z cynkową powłoką ochronną

·         Zagrożenie pożarowe przy spawaniu

Na konferencję zapraszamy:

• inspektorów BHP

• społecznych inspektorów pracy

• głównych inżynierów spawalnictwa

• mistrzów zmian

• kierowników produkcji

• głównych spawalników

Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału! Więcej informacji na stronie: www.bezpiecznapracaspawacza.pl

 

 

Konferencja „Promotora BHP” – „Bezpieczna praca na linii produkcyjnej”

Podczas targów ITM – Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle w Poznaniu redakcja „Promotora BHP” organizuje konferencję „Bezpieczna praca na linii produkcyjnej” skierowaną do specjalistów BHP pracujących w branży produkcyjnej, do pracodawców oraz wszystkich pracowników związanych z branżą. Miejsce konferencji to Salę Zieloną we Wschodnim Holu Wejściowym. Szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 i potrwa do około 14.30.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa to wysłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego. Już wkrótce ruszą zapisy.

Podczas konferencji będzie poruszana następująca tematyka:

•   Dobre praktyki – doświadczenia największych zakładów w zarządzaniu ryzykiem związanym z pracą na linii produkcyjnej

•   Analizy wypadków w zakładach produkcyjnych

•   Efektywne korzystanie z ocen ryzyka

•   Dobór ŚOI dla pracowników hal produkcyjnych

•   Wymagania prawne dla maszyn

Stowarzyszenie "Klub Paragraf 34" objęło wydarzenie patronatem medialnym.