Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, w wypadkach przy pracy w 2016 r. zostało poszkodowanych 87 886 osób. Choć liczba ta nieznacznie (0,3%) wzrosła w porównaniu do roku 2015, to na uwagę zasługuje spadek wypadków śmiertelnych oraz ciężkich.

Najbardziej niebezpiecznymi branżami, biorąc pod uwagę skutki wypadków, wciąż pozostają Budownictwo, Przetwórstwo przemysłowe oraz Transport i gospodarka magazynowa. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo wzrostu liczby wypadków ogółem w tych sektorach, w ostatnim roku znacząco spadła ilość wypadków śmiertelnych oraz ciężkich. Największy spadek odnotowano w branży przemysłowej, w której liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmalała blisko o 36% (z 78 w 2015 r. do 50 w 2016 r.). Niestety w tym samym czasie sektor ten odnotował wzrost wypadków ciężkich oraz lekkich.

Choć branża budowlana wciąż przoduje w liczbie wypadków śmiertelnych (51 w 2016 r.), to miniony rok potwierdza pozytywny trend, który utrzymuje się już od kilku sezonów – czyli spadek zarówno liczby wszystkich wypadków, jak i tych ze skutkiem śmiertelnym (wyjątek 2014 r.).

Jak wynika z danych GUS, najczęstszą przyczynę wypadków przy pracy wciąż stanowi czynnik ludzki. W 2016 r. nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowało już ponad 60% wszystkich wypadków. Drugą w kolejności przyczyną wypadków był niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,4%), a na trzecim miejscu znalazł się brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,4%).

Wypadki w branży budowlanej:

LP

BRANŻA BUDOWLANA

2012

2013

2014

2015

2016

I

Wypadki ogółem

8145

6712

6265

5776

5468

II

Wypadki śmiertelne

82

71

55

69

51