Zapraszamy do lektury artykułu Andrzeja Dziedzica, który w swoim materiale prezentuje podstawowe zasady postępowania w przypadku, gdy dojdzie do aktu przemocy w realiach naszego kraju.

Warto spojrzeć na zjawisko współczesnego terroryzmu tak, aby włączyć je w wymagania działań profilaktycznych z zakresu oceny ryzyka zawodowego. Poniżej zostaną omówione założenia i cel terrorystów, oraz środków, jakich terroryści używają, aby to osiągnąć. Zostawią przedstawione również podstawowe zasady postępowania w przypadku, gdy dojdzie do takiego aktu przemocy w realiach naszego kraju.

POBIERZ ARTYKUŁ