Zapraszamy Państwa do lektury artykułu poruszającego kwestię odpowiedniego doboru odzieży dla branży gastronomicznej.

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny rozumianych jako szeroko pojęte działania związane z przestrzeganiem zasad Dobrych Praktyk Higienicznych (Good Hygienic Practice). Naruszenie wskazanych zasad na jednym z etapów procesu produkcji żywności może być potencjalnie przyczyną naruszenia jej bezpieczeństwa, a tym samym obniżenia jej jakości zdrowotnej. Odnosi się to nie tylko do standardów higienicznych, jakie muszą spełniać pomieszczenia, gdzie dokonuje się produkcji, przetwórstwa bądź obrotu środkami spożywczymi, ale również do stosowania zasad higieny przez zatrudniony personel. Odzież robocza i ochronna to jeden z wielu istotnych elementów wpływających na warunki higieniczne produkcji, przetwarzania i wprowadzania na rynek żywności