Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Justyny Oleksy pt. "Rola przywództwa w kształtowaniu i zmianie bezpiecznych zachowań wśród pracowników"

Zdolności przywódcze kierowników są niezbędne do stworzenia kultury zachowania w przedsiębiorstwie, sprzyjającej tworzeniu warunków, w których zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy może działać efektywnie i skutecznie. Kierownictwo wyższego szczebla może wspomagać aktywnie zaangażowanie pracowników w poprawę sprawności realizacji zadań BHP poprzez wspieranie kultury zaufania, motywacji, przyjmowania indywidualnej odpowiedzialności, angażowania się.

Przeczytaj artykuł.