Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem będącym tematem numeru "Promotora BHP" 3/2015, autorstwa dr inż. Jolanty Ignac-Nowickiej.

Lasery są to generatory promieniowania elektromagnetycznego, w których jest wykorzystywane zjawisko emisji wymuszonej promieniowania. Promieniowanie laserowe charakteryzuje się wysoką spójnością, monochromatycznością i kierunkowością rozchodzenia się wiązki. Ważną jego własnością jest możliwość uzyskiwania bardzo dużych gęstości mocy wiązki laserowej. Przekracza ona o wiele rzędów wielkości gęstości mocy osiągane przez inne źródła, co może stanowić duże zagrożenie dla człowieka. W związku z tym zasady bezpiecznej pracy z takimi urządzeniami są szczegółowo określone przez odpowiednie regulacje normatywne.

Artykuł dostępny tutaj.