Wydział Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zaprasza Państwa do wzięcia udziału w VI Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Zarządzanie, która odbędzie się 21-22 maja 2015 r. w Szczyrku.

Konferencja pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Tematyka konferencji:

  • Czynniki szkodliwe w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, zagrożenia, prewencja.
  • Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym.
  • Doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki.
  • Oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko.
  • Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych.

Ważne daty:

  • do 28 lutego 2015 r. – przesłanie artykułu
  • do 30 marca 2015 r. – przesłanie karty zgłoszenia udziału bez artykułu
  • do 31 marca 2015 r. – wniesienie opłaty za udział w konferencji

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, kosztów uczestnictwa, znajdą Państwo na stronie internetowej WSZOP.