Przeciążenie pracą – przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. Cz. II. Wyjaśnienia zawarte w opinii biegłego sądowego

Czy zakres obowiązków odnośnie prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia był dostosowany do rzeczywistych możliwości oskarżonego przy uwzględnieniu charakteru jego pracy, rodzaju wykonywanej pracy, specyfiki zawodu, obciążenia obowiązkami poza prowadzeniem postępowań wyjaśniających, czyli polegającymi na pełnieniu dyżurów kontrolnych i sporządzania planu mobilizacyjno-obronnościowego, a także jego właściwości psychofizycznych przy uwzględnieniu warunków pracy panujących w KPP odnośnie sprzętu komputerowego i innych niezbędnych przedmiotów, jak np. kodeksy, przepisy ustaw?

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Wyślij SMS o treści TC.ARTPRO pod numer

91058

Zdobądź bezterminowy dostęp do artykułu z Bazy Wiedzy

Możesz przeczytać jeden artykuł
– ten który obecnie czytasz lub inny, wybrany przez Ciebie!

Możesz korzystać z artykułu na komputerze,
na tablecie, w telefonie

Koszt SMS'a to 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Wprowadź kod otrzymany SMS'em:

Wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia - dostarczenie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym - przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmuję do wiadomości, że tracę prawo do odstąpienia od umowy.

Właścicielem serwisu jest ELAMED Sp. z o.o. Sp.k., al. Roździeńskiego 188 c, 40-203 Katowice
Dział Obsługi Klienta: tel. 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl

Usługę Premium SMS obsługuje Smartpay, grupa Mobiltek. Usługa dostępna dla T-mobile, Plus GSM, Orange, Play.

Zgłoszenie reklamacji: reklamacje@mobiltek.pl

Regulamin usługi Baza Wiedzy | Regulamin ŚUDE | Regulamin smartpay