Baza wiedzy BHP
- praktyczne porady ekspertów w wygodnej formie

Skorzystaj z porad doświadczonych ekspertów – dowiedz się,
jak skutecznie radzić sobie z zadaniami z zakresu BHP.

Czytaj gdzie chcesz, w dowolnym momencie – na komputerze,
na tablecie, na telefonie.

SPRAWDŹ
Porażenie prądem elektrycznym kombajnisty

Porażenie prądem elektrycznym kombajnisty

Specyfika prowadzenia działalności rolniczej zmusza właścicieli jednoosobowej działalności gospodarczej do podejmowania określonych czynności na rzecz swojego gospodarstwa rolnego z pominięciem względów bezpieczeństwa. W niniejszym materiale zaprezentowano analizę wypadku, którego przyczyny wiążą się bezpośrednio z nieuwagą i brakiem zachowania ostrożności podczas wykonywania prac rolnych.

Czytaj dalej
Zagrożenia związane ze spawaniem metodą MMA

Zagrożenia związane ze spawaniem metodą MMA

Spawanie MMA 111 (Manual Metal Arc Welding) jeszcze do niedawna było jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów spawania łukowego. Rozwój pozostałych metod (m.in. MAG 135 – Metal Active Gas) charakteryzujących się świetnymi rezultatami zarówno pod względem wydajności, jak i wysokich własności tworzonych spoin spowodował, że obecnie jest ona stosowana głównie podczas montażu, regeneracji lub w niewielkich warsztatach.

Czytaj dalej
Ergonomia pracy siedzącej

Ergonomia pracy siedzącej

Jakieś 50 lat temu przewidywano, że sylwetka mieszkańca kraju technologicznie rozwiniętego pod koniec XX w. będzie składała się z bardzo dużej głowy oraz niewielkiego tułowia i stosunkowo krótkich kończyn dolnych i górnych. Miało to oczywiście odpowiadać starej zasadzie przyrodniczej o nieużywanych narządach. A prognozy w tamtym czasie były następujące: koniec z pracą fizyczną, człowiek stworzony został do czegoś lepszego – skutecznego wykorzystywania swojego umysłu. Prace fizyczną zaś wykonywały będą maszyny do których sterowania wystarczą krótkie kończyny, lub roboty czy automaty. Minęła pierwsza dekada XXI w. i jakoś te przewidywania się nie spełniły. W szczególności dotyczy to prognozowanego niewielkiego tułowia. I chociaż nie udało się całkowicie wyeliminować, jak planowano, pracy fizycznej, przynajmniej tej bardzo ciężkiej, to akurat w tym zakresie dokonano znacznego postępu.

Czytaj dalej
Zasady formułowania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę

Zasady formułowania przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest trybem rozwiązania stosunku pracy, który nie potrzebuje dla swojej ważności wystąpienia szczególnie ważnej przyczyny. Prawo pracy przewiduje jednak obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę przez jej wskazanie. Wymóg ten ogranicza do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie zasadnej przyczyny wypowiedzenia. Uchybienia w tym zakresie mogą bowiem narazić pracodawcę na konieczność wypłaty odszkodowania lub ponownego zatrudnienia pracownika.

Czytaj dalej
 Instruktaż stanowiskowy dla magazyniera

 Instruktaż stanowiskowy dla magazyniera

Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania, próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora czy samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora to tylko niektóre etapy instruktażu stanowiskowego dla magazyniera.

Czytaj dalej